Bizi takip edin
|
EN

İEÜ'de Kalite Yapılanması

Kalite Yönetim Sistemleri Yöneticisi

    Kalite yönetim sistemi (KYS), kalite politikalarına ve hedeflerine ulaşmaya yönelik süreçleri, prosedürleri ve sorumlulukları belgeleyen resmi bir sistem olarak tanımlanır. Paydaş gereksinimlerinin karşılanması yoluyla organizasyona güven aşılamaya yardımcı olur ve dolayısıyla daha fazla paydaşa ulaşmamıza destek sağlar. Ayrıca, mevzuatlara uygunluk, ürün ve hizmetlerin maliyet ve kaynak açısından verimli şekilde sunulmasını sağlama, ve büyüme için alan yaratma ihtiyacını karşılar.

    KYS’nin üniversitemizde uygulanmasının avantajları,

  • Süreçlerin tanımlanması, iyileştirilmesi ve kontrol edilmesi,

  • Risklerin belirlenmesi,

  • Hataların önlenmesi,

  • Eğitim fırsatlarının kolaylaştırılması,

  • Personel katılımı sağlanması,

  • Yetkinlik temelli görev tanımları oluşturulması olarak sıralanabilir.

    Kalite yönetim sisteminin her bir unsuru, paydaşların ve üniversitemizin gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik ana hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur. 

    Üniversitemiz KYS Yöneticisi de bu kapsamda, faaliyetlerimizin paydaş ve mevzuat gerekliliklerini karşılayacak ve etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak geliştirecek şekilde koordine edilmesini ve yönlendirilmesini sağlamaktadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.