Bizi takip edin
|
EN

İEÜ'de Kalite Yapılanması

Kalite Komisyonu Takvimi

Ocak

 • Akademik Birimler Kalite Komisyonları ve İdari Birimler Kalite Komisyonları ile bilgilendirme toplantısı yapılması
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) için gerekli Güz dönemine ilişkin bilgi ve belgelerin tüm akademik ve idari birimlerden talep edilmesi ve derlenmesi

Şubat

 • KİDR yazımına başlanması
 • KİDR için akademik ve idari birimlerden alınan bilgilerin yıl bazında analiz edilmesi, alt ölçütlerin olgunluk düzeyinin derecelendirilmesi ve kurumsal performans göstergeleri ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi
 • KIDR yazım sürecinde tüm üyelerin katılımı ile son değerlendirme toplantısı yapılması

Mart

 • KİDR yazımının tamamlanması ve tüm üyelerin katılımıyla son değerlendirme yapılması
 • KİDR’in Senatoda görüşülmesi ve onaylanması
 • KİDR’in YÖKAK’a teslim edilmesi ve Üniversite web sayfasında paylaşılması

Mayıs

 • İlgili akademik yılın Bahar dönemi ortasında akademik birim başkanlarının öğrenciler ile yüz yüze yaptığı toplantılar sonucu elde edilen öğrenci geri bildirimlere dair raporların istenmesi

Haziran

 • Kalite Komisyonu Öğrenci Geri Bildirim Raporunun akademik yıl bazında hazırlanması, Rektörlük Makamına sunulması ve Üniversite web sayfasında paylaşılması
 • Akademik birimler tarafından hazırlanan ilgili akademik yılın Bahar dönemi öğrenci geri bildirim raporlarının incelenmesi, öncelikli taleplerin belirlenmesi ve ilgili birimlerden iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgilerin istenmesi

Temmuz

 • KİDR için Bahar dönemine ilişkin bilgi ve belgelerin tüm akademik ve idari birimlerden talep edilmesi

Eylül

 • Bir önceki yılın KİDR raporunda önerilen iyileştirme ve geliştirme çalışmaların takip edilmesi
 • Kalite Komisyonu yıllık faaliyet planının ve takviminin gözden geçirilmesi
 • Bölümlerin öğrenci geri bildirimlerine yönelik dolduracakları formun hazırlanması
 • KİDR için Bahar dönemine ilişkin toplanan bilgi ve belgelerin derlenmesi

Kasım

 • İlgili akademik yılın Güz dönemi ortasında akademik birim başkanlarının öğrenciler ile yüz yüze yaptığı toplantılar sonucu elde edilen öğrenci geri bildirimlere dair raporların istenmesi

Aralık

 • YÖKAK tarafından hazırlanan KİDR hazırlama kılavuzunun güncel halinin incelenmesi, alt ölçütlerde yer alan bilgi ve belgelerin hangi birimlerden alınması gerektiğinin görüşülmesi ve KİDR hazırlama sürecine ilişkin görev dağılımının yapılması

 

 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.