Bizi takip edin
|
EN

Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörlüğü

KGAD Hakkında

Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörlüğü (KGAD), Üniversitemizde kalite güvence sistemin oluşturulması ve kalite kültürünün üniversitenin tüm bileşenleri tarafından benimsenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İEÜ’de, kalite güvencesi sisteminin temel bileşenleri Kalite Komisyonu, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Stratejik Plan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü'dür. Bu komisyonların başkanı veya doğal üyesi olan KGAD Direktörü, komisyonları koordine ederek kalite süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlar. KGAD, faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı bir birim olarak yürütür ve kalite süreçlerinin her aşaması hakkında Rektörlüğü bilgilendirir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi kalite güvence sistemi ile ilgili yeni fikirlerin ortaya çıkarılacağı ve tartışılacağı platform olarak Danışma Konseyi oluşturulmuştur. Danışma Konseyinin önerilerini KGAD, Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirir.